Information till alla medlemmar i föreningen FC ILIRIA.

Enligt stadgarna valde ordförande i föreningen en valberedningsgrupp som har i uppgift att ta fram en lämplig styrelse inför verksamhetsåret 2016. Målet med valberedning är att gruppen i största möjliga mån ska spegla föreningens medlemmar. Valberedningen som har fått företoendete är; Petrit Maliqi, Egzon Zogaj, Bajram Nuhi, Sami Dobrolluka och Eni Alijaj (ordf).

Vi har hittills haft fyra möten där vi initialt intervjuat medlemmar och styrelse. Målsättningen har varit att sätta sig in i medlemmarnas mål och styrelsens arbete under året. Vi har konstatera att synen på vad FC ILIRIA som förening ska stå för är densamma för nästan alla medlemmar. På medlemmarnas önskemål ska en styrelse för 2016 tas fram som aktivt ska arbeta med föreningens värdegrund med målsättning att vi ska vara den schysstaste föreningen i Blekinge, både när det gäller internt, nya medlemmar men också i de fall vi representerar vår förening – på och utanför planen. Utöver detta vill medlemmarna ta fram en styrelse som når sportsliga resultat i division fem, öka publikstödet samt ha en ekonomi i balans när nästa år är slut.

Vi arbetar just nu med att ta fram kandidater för nästa år. I nuläget kan vi inte gå ut med några namn ännu. Har du något du vill ta upp med valberedningen så är du självklart välkommen att kontakta någon i gruppen.

Vi hoppas att snart kunna presentera valberedningens förslag till styrelse inför årsmötet i Januari 2016.

 

Mvh
Valberedningen

Comments

comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.