Information från valberedningen 2016

Valberedningen i år består av Eni Alijaj (ordf) Sami Dobrolluka, Bajram Nuhi, Egzon Zogaj och Petrit Maliqi. Vi har träffats vid fem olika tillfällen där vi har jobbat intensivt med att intervjua styrelse, medlemmar och även spelare för att sätta oss in i hur verksamhetsåret 2015 har varit. Målsättningen inför kommande år är:

– Vi ska vara kommunens schysstaste förening
– Vi ska sluta som ett topplag i divion 5 under 2016
– Föreningens ekonomi ska vara i balans

Valberedningen föreslår till medlemmarna att på årsmötet rösta ja till följande styrelse för verksamhetsåret 2016:

Ledamot: Xhavit Neziraj – ordförande (omval)
Ledamot: Egzon Zogaj – Sekreterare (omval)
Ledamot: Petrit Malqiqi – Kassör (omval)
Ledamot: Eni Alijaj – (nyval)
Ledamot: Sami Dobrolluka (nyval)
Suppleant: Bajram Nuhi – Revisor (nyval)
Suppleant: Admir Salimusa – Arrangemang (nyval)
Suppleant: Björn Mattsson – Marknadsansvarig (nyval)

Har ni frågor eller funderingar så är ni välkommen att kontakta valberedningen.

Comments

comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.